Vuosikokous / pöytäkirja                       

Aika               Torstai 14.9.2017 klo 18.30

Paikka           Littoisten koulun ruokala, Nitinkaari 4, 20660 Littoinen

Läsnä            6 vanhempaa ja koulun edustajana Kirsi Salmi, liitteenä osallistujalista

 

1. Puheenjohtaja Tiina Vuorinen avasi kokouksen klo 18.30.

2. Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Vuorinen, sihteeriksi Virpi Kangas-Oksanen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Tiina Stenman ja Kaisa Oikarinen. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Esitettiin kauden 1.9.2016-31.8.2017 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille vastuuvapaus.

4. Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kaudelle 1.9.2017-31.8.2018.

5. Vahvistettiin tulevan kauden jäsenmaksun suuruudeksi 15 e.

6. Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Tiina Vuorinen, varapuheenjohtajaksi Ulla Lumiainen, sihteeriksi Virpi Kangas-Oksanen, rahastonhoitajaksi Annika Antonen ja jäseneksi Pia Svegin. Valittiin toiminnantarkastajaksi Tiina Stenman.

7.Muut asiat

- Taloustilanne on hyvä. Vanhempainyhdistys antaa jokaiselle luokalle 200 euroa ja erityisopettajalle 300 euroa haluamiinsa hankintoihin. Opettajat voivat myös anoa rahaa erityisiin menoihin.

- Jäsenmaksun keräämiseksi tehdään tiedotteet, jotka jaetaan koulun kautta. Jäsenmaksun maksaneiden perheiden lapset pääsevät Halloween-diskoon ilmaiseksi.

- Diskopäiväksi päätettiin to 2.11. Jos jonkin luokan oppilaat haluavat järjestää diskon, saavat järjestää ensisijaisesti.

- Seuraava kokous on diskon suunnittelukokous 16.10.2017.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.47.

 Littoisissa 14.9.2017

 

 Tiina Vuorinen                            Virpi Kangas-Oksanen

puheenjohtaja                              sihteeri

 

 

Tiina Stenman                                Kaisa Oikarinen

pöytäkirjantarkastaja                      pöytäkirjantarkastaja