TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Littoisten koulun vanhempainyhdistys ry

vanhempainyhdistys.littoinen@gmail.com

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tiina Vuorinen (pj) puh. 040 5244 724 vanhempainyhdistys.littoinen@gmail.com

REKISTERIN NIMI Littoisten koulun vanhempainyhdistyksen jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

· Tiedottaminen yhdistyksen tapahtumista

· Tiedottaminen ajankohtaisista jäsenistöä koskevista asioista

· Varainhankinta

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennetaan yhdistyksen jäsenten itsensä ilmoittamia tietoja, joita voivat olla

· Etunimi

· Sukunimi

· Sähköpostiosoite

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta edelleen. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle rekisterinpitäjän toimesta.

REKISTERISUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä ja rekisterinpitäjän henkilökohtaisilla salasanoilla.

TARKASTUSOIKEUS SEKÄ OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA/POISTAMISTA

Jokaisella jäsenellä on oikeus saada tietää, mitä tietoa hänestä on tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun rekisteriin tallennettu sekä halutessaan vaatia tiedon korjaamista ja poistamista. Kysely tai poistaminen tapahtuu helpoiten sähköpostilla osoitteeseen vanhempainyhdistys.littoinen@gmail.com