Littoisten koulun vanhempainyhdistys ry                                          

Vuosikokous / pöytäkirja                       

Aika               Maanantai 23.9.2019 klo 18.30

Paikka           Littoisten koulun ruokala, Nitinkaari 4, 20660 Littoinen

Läsnä            17 vanhempaa ja koulun edustajana Heini Laine, liitteenä osallistujalista

 

1.  Puheenjohtaja Tiina Vuorinen avasi kokouksen klo 18.30.

2.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Vuorinen, sihteeriksi Virpi Kangas-Oksanen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Pia Ketola-Virtanen ja Katri Isotalo. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.  Esitettiin kauden 1.9.2018-31.8.2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille vastuuvapaus.

4.  Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kaudelle 1.9.2019-31.8.2020.

5.  Vahvistettiin tulevan kauden jäsenmaksun suuruudeksi 15 e, jonka lisäksi voi halutessaan voi maksaa lahjoitussumman.

6.  Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Ulla Lumiainen sekä jäseniksi Tiina Vuorinen, Virpi Kangas-Oksanen, Annika Antonen, Stella Aaltonen, Eeva-Leena Alanne, Henna Rautanen ja Kaisa Oikarinen. Valittiin toiminnantarkastajaksi Pia Svegin.

7.  Muut asiat

- Koulun kuulumiset: Diskoon olisi tulossa kolme oppilaiden bändiä. Afrorumpuopettajaa on toivottu koululle (hinta 300 €/päivä). Oppilashuoltoryhmän tammikuun kokoukseen 16.1. halutaan vanhempainyhdistyksen edustaja mukaan (pj/vpj). Vanhempien toiveita vanhempainiltaan kysyttiin. Luokkaretkien bussimatkat ovat liian kalliita koulun kustannettavaksi.

- Vanhempainyhdistyksen taloustilanne on hyvä. Tuloja tulee valokuvauksen järjestelypalkkiosta, jäsenmaksuista, diskoista ja luistelukopin avauksesta. Varoja käytetään luokkaretkiin, stipendeihin (Hyvä tyyppi, Sisu), uimakouluihin ja erilaisiin hankintoihin opettajien ehdotusten perusteella.

- Jäsenmaksun keräämiseksi tehdään tiedotteet, jotka jaetaan koulun kautta. Jäsenmaksun maksaneiden perheiden lapset pääsevät Halloween-diskoon ilmaiseksi.

- Diskopäiväksi on päätetty to 31.10. Suunniteltiin diskoa, perustetaan erillinen sähköposti/WhatsApp -ketju tarvittaessa.

- Sisäilmadokumentit on saatu kunnasta.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

 

Littoisissa 23.9.2019

 

Tiina Vuorinen                  Virpi Kangas-Oksanen

puheenjohtaja                     sihteeri

 

Pia Ketola-Virtanen             Katri Isotalo

pöytäkirjantarkastaja      pöytäkirjantarkastaja