keskiviikko, 9. tammikuu 2019

Kokouskutsu 28.1.2019

Littoisten koulun vanhempainyhdistys                 KOKOUSKUTSU 10.1.2019

Littoisten koulun vanhempainyhdistys

Aika: 28.1. maanantai klo 18

Paikka: Littoisten koulun ruokala                         

Tiina Vuorinen Pj   Littoisten koulun vanhempainyhdistys

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Koulun kuulumiset

3. Luistelukopin lukituksen hoito

4. Yhdistyksen taloustilanne, tulevat tuotot ja menot

-Luokkaretkirahat

-Stipendit

5. Kevät disco

6. Seuraavan kokouksen päivämäärän sopiminen

Tervetuloa!

Tiina Vuorinen

Littoisten koulun vanhempainyhdistys

torstai, 3. tammikuu 2019

Vuosikokouksen pöytäkirja

Littoisten koulun vanhempainyhdistys ry                                                                                                      

Vuosikokous / pöytäkirja                       

Aika               Maanantai 1.10.2018 klo 18.00

Paikka           Littoisten koulun ruokala, Nitinkaari 4, 20660 Littoinen

Läsnä            16 vanhempaa ja koulun edustajana Kirsi Salmi, liitteenä osallistujalista

1.  Puheenjohtaja Tiina Vuorinen avasi kokouksen klo 18.00.

2.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Vuorinen, sihteeriksi Virpi Kangas-Oksanen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Tapio Tarvonen ja Jussi Peltonen. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.  Esitettiin kauden 1.9.2017-31.8.2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille vastuuvapaus.

4.  Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kaudelle 1.9.2018-31.8.2019.

5.  Vahvistettiin tulevan kauden jäsenmaksun suuruudeksi 15 e.

6.  Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Tiina Vuorinen, varapuheenjohtajaksi Ulla Lumiainen, sihteeriksi Virpi Kangas-Oksanen, rahastonhoitajaksi Annika Antonen sekä jäseniksi Stella Aaltonen ja Eeva-Leena Alanne. Valittiin toiminnantarkastajaksi Pia Svegin.

7.  Muut asiat

- Koulun kuulumiset: uudelleen maalatusta pihasta on pidetty, lokakuu on lukukuu, valokuvaus on 7.11., elokuva Lasse-Maijan Etsivätoimisto on 1.-4. luokille Kino Piispanristillä 14.11. (vy maksaa leffan, koulu bussit)

- Vanhempainyhdistyksen taloustilanne on hyvä. Opettajilta on kysytty hankintatoiveita: esim. ompelukone, 2 lehtisahaa, kuminauhoja, jumppapalloja yms. Hankintoja maksetaan tarpeen mukaan. Vanhempainyhdistys antaa erityisopettajalle 500 euroa haluamiinsa hankintoihin. Legoja voi lahjoittaa koululle esim. matematiikan tarpeisiin.

- Stipendit: Hyvä tyyppi, Sisu.

- Jäsenmaksun keräämiseksi on tehty tiedotteet, jotka jaetaan koulun kautta. Jäsenmaksun maksaneiden perheiden lapset pääsevät Halloween-diskoon ilmaiseksi.

- Diskopäiväksi on päätetty to 1.11. Suunniteltiin diskoa, perustetaan erillinen sähköposti/WhatsApp -ketju tarvittaessa.

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30.

Littoisissa 1.10.2018

Tiina Vuorinen                                 Virpi Kangas-Oksanen

puheenjohtaja                                   sihteeri

tiistai, 25. syyskuu 2018

Tiedote jäsenmaksusta

Hei koululaisen kotiväki!

Vanhempainyhdistys tekee tärkeää työtä koulun ja kodin välisenä linkkinä ja tukee monia hankintoja, joihin koululla ei ole mahdollisuutta saada rahoitusta.

Vanhempainyhdistys on päättänyt kaudelle 2018-2019 15€:n jäsenmaksun keräämisestä. Jäsenmaksuilla ja muilla vanhempainyhdistyksen keräämillä varoilla kustannetaan esim. oppilaiden retkiä, uimaopetusta, stipendejä sekä muita koulun tarpeita lukuvuoden aikana.

Jäsenmaksun maksaja voi olla perheenjäsen, mummi, kummi tai kuka tahansa, joka haluaa tukea Littoisten koulun tapahtumia ja hankintoja. Jäseneksi liittyminen ei velvoita muuhun, kuin jäsenmaksun maksamiseen.

Littoisten koulun vanhempainyhdistys ry kiittää Littoisten koulun oppilaiden puolesta!

 

Jäsenmaksun maksutiedot:

SAAJA:               Littoisten koulun vanhempainyhdistys

TILI:                    FI 18 5710 8320 1251 75 Turun seudun osuuspankki.

VIESTI:      Maksajan nimi ja kotikunta, jos muu kuin Lieto.

Halutessasi vanhempainyhdistyksen tiedotteita, lisää myös sähköpostiosoitteesi.

SUMMA:           15€

 

 

 

DISCOLIPPU

TO 1.11.2018 klo 18-20 kaikille oppilaille, klo 20-20.30 jatkoaika 3-6 luokkalaisille

Maksamalla jäsenmaksun 26.10.2018 mennessä,

pääsee lapsesi tällä lipulla ilmaiseksi (norm. 2 €) Halloween-discoon.

1 maksu/perhekunta ja kaikki perheen lapset samalla lipulla.

p.s. Halloween-asulla jonon ohi…

 

Lapsen/lasten nimi ja luokka________________________________________________________________

Jäsenmaksun maksaja ja maksupäivä_________________________________________________________

Huoltajan allekirjoitus_____________________________________________________________________

keskiviikko, 12. syyskuu 2018

Vuosikokous 1.10.2018

Littoisten koulun vanhempainyhdistys                                                                                                            

Vuosikokous                                           

Aika               Maanantai 1.10.2018

Paikka           Littoisten koulun ruokala. Nitinkaari 4, 20660 Littoinen

Esityslista:

1. Kokouksen avaus, Pj Tiina Vuorinen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä ääntenlaskijaa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Esitetään kauden 1.9.2017-31.8.2018 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille.

4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio kaudelle 1.9.2018-31.8.2019

5. Päätetään jäsenmaksusta ja vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.

6. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja muut jäsenet. Valitaan yksi toiminnantarkastaja.

7.Muut asiat

- Taloustilanne ja syksyn hankinnat

-Halloween disco 1.11.2018

Tiina Vuorinen          vanhempainyhdistys.littoinen@gmail.com

tiistai, 29. toukokuu 2018

Tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Littoisten koulun vanhempainyhdistys ry

vanhempainyhdistys.littoinen@gmail.com

YHTEYSHENKILÖ REKISTERIÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Tiina Vuorinen (pj) puh. 040 5244 724 vanhempainyhdistys.littoinen@gmail.com

REKISTERIN NIMI Littoisten koulun vanhempainyhdistyksen jäsenrekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

· Tiedottaminen yhdistyksen tapahtumista

· Tiedottaminen ajankohtaisista jäsenistöä koskevista asioista

· Varainhankinta

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ JA TIETOLÄHTEET

Rekisteriin tallennetaan yhdistyksen jäsenten itsensä ilmoittamia tietoja, joita voivat olla

· Etunimi

· Sukunimi

· Sähköpostiosoite

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta edelleen. Rekisteriin tallennettuja tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle rekisterinpitäjän toimesta.

REKISTERISUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä ja rekisterinpitäjän henkilökohtaisilla salasanoilla.

TARKASTUSOIKEUS SEKÄ OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA/POISTAMISTA

Jokaisella jäsenellä on oikeus saada tietää, mitä tietoa hänestä on tässä tietosuojaselosteessa tarkoitettuun rekisteriin tallennettu sekä halutessaan vaatia tiedon korjaamista ja poistamista. Kysely tai poistaminen tapahtuu helpoiten sähköpostilla osoitteeseen vanhempainyhdistys.littoinen@gmail.com