torstai, 26. maaliskuu 2020

Littoisten koulun vanhempainyhdistyksen kuulumisia

Hei koululaisten kotiväki,

Littoisten koulun vanhempainyhdistys on päättänyt keskeyttää toimintansa kevätkaudella 2020 koronatilanteen vuoksi.

Kiitämme kaikkia vy:n toimintaan osallistuneita. On ollut mukava tehdä yhteistyötä ja rakentaa koululaisten arkeen piristystä diskoilla ja kevätretkillä ym. kouluun liittyvillä oheistoiminnoilla.

Vanhempainyhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä, mutta suunniteltuja tuettuja kohteita ei tänä keväänä voida toteuttaa. Olemme kuitenkin miettineet vaihtoehtoisia toimia, joilla saisimme toteutettua kevään aikana jotain piristävää koululaisten arkeen ja panostamme oppimisen ja etäkoulun tukemiseen.

Haluamme vielä kiittää opettajia ja koko Littoisten koulun henkilökuntaa kuluneesta vuodesta. Samalla toivomme kaikille voimia ja onnistumisen hetkiä tällä uudella digiloikka-aikakaudella! Uusi sivu on kääntymässä.

Pitäkää perheistänne ja kanssakulkijoista huolta ja toivotamme hyviä etäkoulupäiviä kaikkialle!

Keväisin terveisin,

Littoisten koulun vanhempainyhdistys

 

maanantai, 24. helmikuu 2020

Kokouskutsu

Littoisten koulun vanhempainyhdistyksen kokous

Aika: keskiviikko 11.3.2020 klo 18.00

Paikka: Littoisten koulun ruokala     

 

Esityslista

1. Kokouksen avaus

2. Koulun kuulumiset

3. Yhdistyksen taloustilanne ja kevään hankinnat 

4. Kevätdisco to 23.4.2020

5. Koulukuvaussopimus

6. Yhteiset lapsemme -ilta

7. Muut asiat

 

Tervetuloa!

Ulla Lumiainen, pj, Littoisten koulun vanhempainyhdistys

keskiviikko, 2. lokakuu 2019

Jäsenmaksu

Hei koululaisen kotiväki!

Littoisten koulun Vanhempainyhdistys toimii koulun ja kodin välisenä linkkinä ja tukee monissa koululaisten hankinnoissa, kuten erityisopetus- ja iltapäiväkerhon ja käsityötarvikkeiden tarvikehankinnoissa, rahoittaa uimakouluopetusta, mahdollistaa luokkaretket ja järjestää tapahtumia.

Vanhempainyhdistys kerää kaudelle 2019-2020 jäsenmaksun, jonka suuruuteen voit nyt itse vaikuttaa. Jäsenmaksu koostuu perusmaksusta ja haluamastasi lahjoitussummasta, jonka voit itse määrittää.

Jäsenmaksun maksaja voi olla perheenjäsen, mummi, kummi tai kuka tahansa, joka haluaa tukea Littoisten koululaisten tapahtumia ja hankintoja. Jäseneksi liittyminen ei velvoita muuhun, kuin jäsenmaksun maksamiseen.

Littoisten koulun vanhempainyhdistys kiittää osallistumisestasi!

 

Facebook:                                                                  Littoisten koulun vanhempainyhdistys

Ajankohtaiset kuulumiset ja tietosuojaseloste:         https://likvy.vuodatus.net

Sähköposti:                                                               vanhempainyhdistys.littoinen@gmail.com

 

Jäsenmaksun maksutiedot:

SAAJA:              

Littoisten koulun vanhempainyhdistys

TILI:                   

FI 18 5710 8320 1251 75 Turun seudun osuuspankki.

VIESTI:             

Maksajan nimi ja kotikunta, jos muu kuin Lieto.

Halutessasi vanhempainyhdistyksen tiedotteita, lisää myös sähköpostiosoitteesi.

SUMMA:          

15€ jäsenmaksu + haluamasi lahjoitussumma

 

DISCOLIPPU

          TO 31.10.2019 klo 18-20 kaikille oppilaille, klo 20-20.30 jatkoaika 3-6 luokkalaisille

          Maksamalla jäsenmaksun 24.10.2019 mennessä,

           pääsee lapsesi tällä lipulla ilmaiseksi (norm. 2 €) Halloween-discoon.

           1 maksu/perhekunta ja kaikki perheen lapset samalla lipulla

                       p.s. Halloween-asulla jonon ohi…

 

Lapsen/lasten nimi ja luokka________________________________________________________________

Jäsenmaksun maksaja ja maksupäivä_________________________________________________________

Huoltajan allekirjoitus_____________________________________________________________________

keskiviikko, 25. syyskuu 2019

Vuosikokous 23.9.2019

Littoisten koulun vanhempainyhdistys ry                                          

Vuosikokous / pöytäkirja                       

Aika               Maanantai 23.9.2019 klo 18.30

Paikka           Littoisten koulun ruokala, Nitinkaari 4, 20660 Littoinen

Läsnä            17 vanhempaa ja koulun edustajana Heini Laine, liitteenä osallistujalista

 

1.  Puheenjohtaja Tiina Vuorinen avasi kokouksen klo 18.30.

2.  Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Tiina Vuorinen, sihteeriksi Virpi Kangas-Oksanen ja pöytäkirjantarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Pia Ketola-Virtanen ja Katri Isotalo. Todettiin kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3.  Esitettiin kauden 1.9.2018-31.8.2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Vahvistettiin tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille vastuuvapaus.

4.  Vahvistettiin toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio kaudelle 1.9.2019-31.8.2020.

5.  Vahvistettiin tulevan kauden jäsenmaksun suuruudeksi 15 e, jonka lisäksi voi halutessaan voi maksaa lahjoitussumman.

6.  Valittiin hallituksen puheenjohtajaksi Ulla Lumiainen sekä jäseniksi Tiina Vuorinen, Virpi Kangas-Oksanen, Annika Antonen, Stella Aaltonen, Eeva-Leena Alanne, Henna Rautanen ja Kaisa Oikarinen. Valittiin toiminnantarkastajaksi Pia Svegin.

7.  Muut asiat

- Koulun kuulumiset: Diskoon olisi tulossa kolme oppilaiden bändiä. Afrorumpuopettajaa on toivottu koululle (hinta 300 €/päivä). Oppilashuoltoryhmän tammikuun kokoukseen 16.1. halutaan vanhempainyhdistyksen edustaja mukaan (pj/vpj). Vanhempien toiveita vanhempainiltaan kysyttiin. Luokkaretkien bussimatkat ovat liian kalliita koulun kustannettavaksi.

- Vanhempainyhdistyksen taloustilanne on hyvä. Tuloja tulee valokuvauksen järjestelypalkkiosta, jäsenmaksuista, diskoista ja luistelukopin avauksesta. Varoja käytetään luokkaretkiin, stipendeihin (Hyvä tyyppi, Sisu), uimakouluihin ja erilaisiin hankintoihin opettajien ehdotusten perusteella.

- Jäsenmaksun keräämiseksi tehdään tiedotteet, jotka jaetaan koulun kautta. Jäsenmaksun maksaneiden perheiden lapset pääsevät Halloween-diskoon ilmaiseksi.

- Diskopäiväksi on päätetty to 31.10. Suunniteltiin diskoa, perustetaan erillinen sähköposti/WhatsApp -ketju tarvittaessa.

- Sisäilmadokumentit on saatu kunnasta.

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.55.

 

Littoisissa 23.9.2019

 

Tiina Vuorinen                  Virpi Kangas-Oksanen

puheenjohtaja                     sihteeri

 

Pia Ketola-Virtanen             Katri Isotalo

pöytäkirjantarkastaja      pöytäkirjantarkastaja

torstai, 5. syyskuu 2019

Vuosikokous 23.9.2019

 Hei koululaisen kotiväki,

Syksyn saapuessa käynnistetään myös Littoisten koulun vanhempainyhdistyksen toimintakausi.

Aloitamme kokoontumalla syyskokouksen merkeissä koulun ruokalassa maanantaina 23.9 klo 18.30, jossa käymme läpi tulevan kauden toimintasuunnitelman ja valitsemme tulevan kauden hallituksen jäsenet. Näiden lisäksi suunnittelemme jokasyksyistä diskoa ja keskustelemme tärkeistä koululaisia koskettavista aiheista.

Tervetuloa mukaan, vy:ssa on hyvä mahdollisuus vaikuttaa!

 

Littoisten koulun vanhempainyhdistys                                                                                                            

Vuosikokous                                           

Aika               Maanantai 23.9.2019 klo 18.30

Paikka           Littoisten koulun ruokala. Nitinkaari 4, 20660 Littoinen

Esityslista:

1. Kokouksen avaus, Pj Tiina Vuorinen.

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkistajaa sekä ääntenlaskijaa. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

3. Esitetään kauden 1.9.2018-31.8.2019 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuhenkilöille.

4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo-ja menoarvio kaudelle 1.9.2019-31.8.2020

5. Päätetään jäsenmaksusta ja vahvistetaan jäsenmaksun suuruus.

6. Valitaan hallitukselle puheenjohtaja ja muut jäsenet. Valitaan yksi toiminnantarkastaja.

7.Muut asiat

Vuosikokouksen jälkeen hallituksen järjestäytymiskokous.

 

Tiina Vuorinen          vanhempainyhdistys.littoinen@gmail.com